Skutočné pokánie musí páchateľa zabolieť

Ak si páchateľ

O EPIZÓDE

V 7.epizóde 10-dielnej série edukačných videí o sexuálnom zneužívaní detí vám ThLic. Ján Viglaš, odpovie aj na nasledujúce otázky:

  • Dá sa vôbec nejako vysporiadať so skutočnosťou, že hoci som veriaci človek, dopustil som sa zneužitia?
  • Je pocit viny spoľahlivým ukazovateľom pokánia? Môže mať ľútosť aj nejakú nesprávnu či zdeformovanú podobu?
  • Čo je teda prejavom naozaj úprimnej ľútosti?
  • Čo okrem ľútosti patrí k úplnosti pokánia?
  • Môže páchateľ vyžadovať odpustenie zo strany obete?
  • Akú rolu v pokání páchateľa zohráva psychoterapia, prípadne duchovné sprevádzanie? 
  • Môže byť kajúci páchateľ nejako užitočný pre Cirkev a spoločnosť?

ThLic. Ján Viglaš
Kňaz Banskobystrickej diecézy, morálny teológ, bývalý rektor kňazského seminára. V rokoch 2018 až 2023 bol členom Komisie KBS na ochranu maloletých. S problematikou zneužívania sa stretol ešte počas svojich teologických štúdií v Írsku v druhej polovici 90. rokoch 20. storočia.

Základné techniky prvej pomoci
vytvorené autorkou svedectva
vytvorené autorom svedectva

ĎALŠIE EPIZÓDY

Zvoľte si video

časté otázky a odpovede
Epizóda

Svetlo v tmách

Krátky animovaný film rozprávajúci príbeh vnútorného prežívania obetí.
Epizóda 11

Svedectvo Katky

Svedectvo mladej ženy, ktorá bola v detstve sexuálne zneužívaná kňazom.
epizóda 8

Ako pomôcť obetiam?

Ak obeť nájde silu po dlhej dobe prehovoriť, je dôležité ako zareagujeme.
ZOBRAZIŤ VŠETKY VIDEÁ