Kontakty pomoci

Na tomto mieste nájdete kontakty odborníkov a inštitúcií, ktoré môžete v pár krokoch využiť pre seba, alebo pre svojich blízkych.

Národné koordinačné stredisko pre riešenie problematiky násilia na deťoch
pomoc týraným a sexuálne zneužívaným deťom a obetiam domáceho násilia
pomoc týraným a sexuálne zneužívaným deťom a obetiam domáceho násilia
Národná linka na pomoc deťom v ohrození
zoznam odborníkov s výcvikom v EMDR a psychotraumatológii
zoznam odborníkov s výcvikom v EMDR a psychotraumatológii
informácie A KONTAKTY pre obete trestných činov
pracovisko Teologickej fakulty Košice, Katolíckej univerzity v Ružomberku.
Informujeme o problematike zneužívania