Aby rozbité
nezostalo rozbitým

Edukačný projekt zameraný na problematiku sexuálneho zneužívania detí.

O sexuálnom zneužívaní detí sa ťažko hovorí, ale ešte ťažšie je, ak sa o ňom mlčí.

Televízia LUX prichádza s 10-dielnou edukatívnou sériou videí k problematike sexuálneho zneužívania detí, ktorej súčasťou sú aj vzácne svedectvá obetí. Jednotlivé diely relácie a ich rámcový obsah sú vyskladané tak, aby ponúkli orientáciu pre veriacich ľudí, ktorých sa téma sexuálneho zneužívania detí rôznymi spôsobmi dotýka.

Kdekoľvek medzi nami sa môžu nachádzať páchatelia aj obete sexuálneho zneužívania, ich blízki, priatelia, známi, kolegovia a kolegyne, bratia a sestry. Na postoji každého jedného človeka záleží. Môžeme ním pomôcť alebo ublížiť. Neraz potrebujeme usmernenie, ako správne aplikovať vieru a kresťanské hodnoty v tejto problematike.

VIDEÁ

Zvoľte si video

časté otázky a odpovede
ZOBRAZIŤ VŠETKY VIDEÁ

KONTAKTY POMOCI

Ak ste obeťou zneužívania alebo jej blízkou osobou, na tomto mieste nájdete kontakty, ktoré vám môžu byť užitočné pri hľadaní pomoci.

zobraziť kontakty

"Pápež František v jednom zo svojich listov pripomína, že „bolesť traumatizovaných je i našou bolesťou“. Ľudia s akýmkoľvek zranením, osobitne obete sexuálneho zneužívania, by vždy mali mať dôležité, ba dokonca popredné miesto v Cirkvi i v srdciach veriacich.”

Mgr. Jana Bieščad Vindišová, PhD.

“Ak by som mala v tom čase možnosť počuť to všetko, čo odznie v tomto projekte, dali by ste mi tým možnosť žiť život svojich rovesníkov a nežiť mimo skutočného sveta. Proste by ste mi dali život.”

Katka

"Najčastejším  páchateľom je štatisticky blízky alebo vzdialený rodinný príslušník, jednoducho osoba, ktorá je dôverne známa dieťaťu, čo sťažuje celú situáciu obetí tomu rozumieť alebo o tom komukoľvek hovoriť."

sr. Marta Andraščíková SSS

"Rodina a najbližší priatelia obete zažívajú šok z odhalenia, výčitky a sebaobviňovanie, že si to nevšimli, niekedy môže dochádzať aj k popieraniu a následne sa rodí hnev, strach, hanba, pocit zrady a ďalšie negatívne emócie."

Peter Jacko SDB

“Obete sa môžu cítiť osamele, izolovane, naplnené strachom. Keď budú vedieť, že si tam pre nich a otvorený ich vypočuť, môže to byť pre ne obrovskou úľavou.”

Mgr. Agnieszka Ewa Jarkowska, SCdSC

“Pre veriacu osobu, ktorá sa stala obeťou sexuálneho zneužívania, môže mať daný skutok okrem fyzických, psychologických a sociálnych následkov ... aj následky duchovné.”

JUDr. Silvia Miškovičová, LL.M.

O PROJEKTE

GARANT PROJEKTU
Mons. doc. PhDr. PsLic. Marek Forgáč, PhD.

Garantom projektu je košický pomocný biskup a predseda Komisie Konferencie biskupov Slovenska pre ochranu maloletých Mons. Marek Forgáč.  Po oslovení televíziou LUX, prevzal záštitu nad projektom a oslovil tím ľudí, ktorí zastrešovali jeho odbornú časť.  Aktívne spolupracoval pri celej tvorbe a poskytoval odborné konzultácie jednotlivým jej členom.    

Doc. ThDr. Mgr. Slávka Karkošková PhD., ako expertka na túto problematiku, pripravila koncept a rámcový obsah videí tak, aby ponúkli orientáciu pre veriacich ľudí, ktorých sa téma sexuálneho zneužívania detí rôznymi spôsobmi dotýka. V celom procese tvorby relácie sa aktívne podieľala na pripomienkovaní textov k jednotlivým dielom a poskytovala konzultácie tímu, ktorý v TV LUX na projekte pracoval.

Finálny obsah jednotlivých dielov relácie zostavili ľudia z rôznych profesií, ktorí sa tejto problematike odborne venujú.

VIAC O PROJEKTE

„Znova niekomu dôverovať, spoliehať sa na niekoho, veriť, dotýkať sa bolestivých rán je veľmi náročné, viem... Prešla som si tým aj ja a vlastne prechádzam tým aj teraz, každodenne... Je to ťažké, ale byť v tom sám je, za mňa, oveľa ťažšie... Nezostávaj v tom sám! Sú tu ľudia, ktorí nám skutočne môžu a aj chcú pomôcť!“

Katka
vyhľadaj pomoc aj ty