Cieľom je pomáhať obetiam k zotaveniu sa z tráum a páchateľov privádzať k pokániu.

Čo je sexuálne zneužívanie?

O EPIZÓDE

V 2.epizóde 10-dielnej série edukačných videí o sexuálnom zneužívaní detí vám doc. ThDr. Mgr. Slávka Karkošková, PhD., odpovie aj na nasledujúce otázky:

  • Čo je to vlastne sexuálne zneužívanie detí?
  • Kto sú deti? Na akú vekovú kategóriu sa vzťahuje pojem dieťa?
  • Čo znamená, že skutok je sexuálnej povahy? 
  • Čo znamená, že pri sexuálnom zneužívaní chýba skutočný súhlas dieťaťa?
  • Čo to vlastne znamená, že obeť sexuálneho zneužívania detí je oproti páchateľovi v nerovnom postavení?
  • Vyskytuje sa sexuálne zneužívanie detí aj v našich končinách?

doc. ThDr. Mgr. Slávka Karkošková, PhD.
Docentka v odbore sociálna práca, lektorka, supervízorka, výskumníčka, autorka publikácií. Problematike sexuálneho zneužívania detí sa intenzívne venuje od roku 2003. Ako expertka na problematiku spolupracuje s viacerými štátnymi i neštátnymi inštitúciami.

Základné techniky prvej pomoci
vytvorené autorkou svedectva
vytvorené autorom svedectva

ĎALŠIE EPIZÓDY

Zvoľte si video

časté otázky a odpovede
Epizóda

Svetlo v tmách

Krátky animovaný film rozprávajúci príbeh vnútorného prežívania obetí.
Epizóda 11

Svedectvo Katky

Svedectvo mladej ženy, ktorá bola v detstve sexuálne zneužívaná kňazom.
epizóda 8

Ako pomôcť obetiam?

Ak obeť nájde silu po dlhej dobe prehovoriť, je dôležité ako zareagujeme.
ZOBRAZIŤ VŠETKY VIDEÁ