Najbližší obete zažívajú šok z odhalenia, výčitky, sebaobviňovanie, hnev, strach...

Sekundárne obete

O EPIZÓDE

V 5.epizóde 10-dielnej série edukačných videí o sexuálnom zneužívaní detí vám Peter Jacko SDB, odpovie aj na nasledujúce otázky:

  • Čo sa rozumie pod pojmom sekundárne obete?
  • Prečo má sexuálne zneužívanie detí taký silný dopad na ich okolie, že môžeme hovoriť o sekundárnych obetiach?
  • Ktoré otázky najviac trápia sekundárne obete?
  • Čo môže prežívať rodina obete a jej blízki príbuzní?

Peter Jacko SDB
Saleziánsky kňaz, v službe vikára provinciála saleziánov na Slovensku je zodpovedný za ochranu detí a zraniteľných dospelých vo vlastnej reholi.  Zodpovedá za implementáciu preventívnych programov ochrany deti pred zneužívaním v saleziánskej rodine. Je členom Komisie KBS pre ochranu maloletých.

Základné techniky prvej pomoci
vytvorené autorkou svedectva
vytvorené autorom svedectva

ĎALŠIE EPIZÓDY

Zvoľte si video

časté otázky a odpovede
Epizóda

Svetlo v tmách

Krátky animovaný film rozprávajúci príbeh vnútorného prežívania obetí.
Epizóda 11

Svedectvo Katky

Svedectvo mladej ženy, ktorá bola v detstve sexuálne zneužívaná kňazom.
epizóda 8

Ako pomôcť obetiam?

Ak obeť nájde silu po dlhej dobe prehovoriť, je dôležité ako zareagujeme.
ZOBRAZIŤ VŠETKY VIDEÁ