List pápeža Františka

Článok

Nech sú v Cirkvi maloletí bezpečnejší

Sexuálne zneužívanie zanechalo na Kristovom tele, na Cirkvi, nezmazateľnú ranu. „Každý kto bagatelizuje dopad tejto reality alebo minimalizuje súčasné nebezpečenstvo, znevažuje tých, ktorí toľko trpeli a klame tých, o ktorých tvrdí, že im slúži“. To sú slová z pápežovho posolstva, ktoré zaslal na Druhý latinskoamerický kongres o prevencii zneužívaní v Cirkvi do Paraguaja.

Kongres s názvom „Chrániť, informovať a komunikovať - kľúčové prvky efektívneho riešenia prípadov sexuálneho zneužívania“ organizuje v dňoch 14. - 16. marca v hlavnom meste Asunción Konferencia biskupov Paraguaja spolu s Pápežskou komisiou pre ochranu maloletých. Na otvorení kongresu vystúpil kardinál Seán Patrick O’ Malley predseda spomínanej pápežskej komisie.

Ochrana maloletých má byť jednou z priorít každej miestnej Cirkvi, pripomína pápež František. „Musíme byť schopní vidieť výsledky, že maloletí sú v našej Cirkvi bezpečnejší. Požiadal som Pápežskú komisiu pre ochranu maloletých, aby monitorovala a overovala primeranosť príslušných politík a postupov v celej Cirkvi a aby pripravila správu, v ktorej uvedie, kde sú ešte potrebné zlepšenia.“

Sexuálne zneužívanie v Cirkvi „je jasným a aktuálnym nebezpečenstvom pre blaho Božieho ľudu a jeho zlé zvládnutie bude naďalej degradovať Pánovo evanjelium v očiach všetkých“, konštatuje pápež, keď píše:

„Pred štyrmi rokmi sa biskupi a rehoľní predstavení z celého sveta stretli s členmi Rímskej kúrie vo Vatikáne, aby sa zaoberali hmatateľným problémom nesprávneho prístupu cirkevnej hierarchie k sexuálnym zneužívaniam maloletých. Či už ide o násilie alebo zradu, sexuálne zneužívanie zo strany duchovných a jeho krytie biskupmi alebo rehoľnými predstavenými zanechalo na Kristovom tele, na Cirkvi, nezmazateľnú ranu v dôsledku škody spôsobenej toľkým ľuďom. Každý, kto bagatelizuje dopad tejto reality alebo minimalizuje súčasné nebezpečenstvo, znevažuje tých, ktorí toľko trpeli a klame tých, o ktorých tvrdí, že im slúži. Sexuálne zneužívanie zo strany kohokoľvek v Cirkvi, nech sa vyskytlo kdekoľvek, je jasným a aktuálnym nebezpečenstvom pre blaho Božieho ľudu a jeho zlé zvládnutie bude naďalej degradovať Pánovo evanjelium v očiach všetkých.“

-zk-

(zdroj: vaticannews.va/sk/papez/news/2023-03/papez-nech-su-v-cirkvi-maloleti-bezpecnejsi.html)