List obete

Článok

Popis k listu

“Som žena, ktorá počas svojho dospievania bola roky zneužívaná katolíckym kňazom. Počas návštevy Slovenska Svätým Otcom Františkom som mala možnosť sa s ním osobne stretnúť. Zažila som veľa bolestí, ale skrz Svätého Otca mi bolo dopriaté zakúsiť aj inú, uzdravujúcu tvár Cirkvi. Zažiť Cirkev ako počúvajúceho, prijímajúceho, láskavého Otca. Priateľa, ktorý dokáže vypočuť a prijať moju bolesť, vyjadriť svoje rozhorčenie, ospravedlniť sa a povzbudiť ma, aby som odvážne pokračovala po svojej ceste v snahe odovzdať svoje dobré aj zlé skúsenosti kňazom, budúcim kňazom, obetiam a celému spoločenstvu. Pre Svätého Otca Františka som pripravila osobný dar v podobe textu, ktorý som adresovala seminaristom. Svätý Otec tento dar prijal a následne si ho prečítal. Vyjadril sa, že sa ho moje myšlienky hlboko dotkli a chce, aby sa moje slová dostali k seminaristom po celom svete. Nebolo to len prázdne gesto, ale Svätý Otec túto svoju túžbu aj naplnil. Požiadal kardinála O'Malleyho, predsedu Pápežskej komisie pre ochranu maloletých, aby text zverejnil a aj doplnil so svojimi komentármi. Text bol zverejnený na stránke Pápežskej komisie a na Vatican News v rôznych štátoch sveta.  Svätý Otec František sa stal mojím hlasom a aj hlasom všetkých obetí...

Touto cestou by som sa chcela podeliť o spomínaný text aj s ľudmi na Slovensku v nádeji, že moje myšlienky môžu pomôcť kňazom, budúcim kňazom, ale aj obetiam nebáť sa hovoriť, zdôveriť sa hoci aj jednej osobe. Spraviť to môžu aj na mailovej adrese: nahlaseniezneuzivania@kbs.sk"

List 

"Bola som roky zneužívaná kňazom, ktorého som mala volať "braček" a ja som bola jeho "sestrička".

Prišla som sem, lebo by som chcela, aby zvíťazila "LÁSKAVÁ PRAVDIVOSŤ". Som tu aj v mene ostatných obetí...detí, ktorým bolo hlboko ublížené, ktorým ukradli detstvo, čistotu a úctu...ktorých zradili a využili ich bezhraničnú dôveru...detí, ktorým aj keď bije srdce, dýchajú, žijú...ale už ich raz (dvakrát, viackrát) zabili...ich duša je roztrhaná na malé krvavé kúsky.
Som tu, lebo Cirkev je mojou Matkou a neskutočne ma bolí, keď je jej ublížené, keď je zašpinená.

Dospelí, čo v detstve zažili toto pokrytectvo, nikdy to nebudú vedieť vymazať zo svojho života. Môžu na to na nejaký čas zabudnúť, snažiť sa odpustiť, snažiť sa žiť plnohodnotný život, ale jazvy im na duši zostanú, nezmiznú.

Snažím sa prežiť, cítiť radosť, ale je to neskutočne ťažký boj... Mám disociatívnu poruchu osobnosti (DID), ťažkú komplexnú posttraumatickú poruchu (PTSD), depresie, úzkosti, strach z ľudí, nespávam a keď aj áno, neustále mám nočné mory. Niekedy mám stavy, keď som "mimo", nevnímam "tu" a "teraz" . Moje telo si pamätá každý jeden dotyk...

Bojím sa kňazov, byť v ich blízkosti. V poslednom čase nedokážem ísť na svätú omšu. Veľmi ma to bolí... Kostol, ten posvätný priestor bol pre mňa druhým domovom...a on mi to zobral. Mám veľkú túžbu cítiť sa v kostole v bezpečí, dokázať sa nebáť, ale moje telo, emócie reagujú úplne inak...

Chcem Vás poprosiť, aby ste chránili Cirkev, Kristovo Telo! To Telo je celé pokryté ranami, jazvami. Prosím, NEDOVOĽTE, aby tie rany boli ešte hlbšie a aby vznikli ďalšie, nové!

Ste mladí, silní muži. POVOLANÍ! Muži, povolaní Bohom, slúžiť Bohu a cez Neho ľuďom...Boh Vás povolal, aby ste boli Jeho nástrojom medzi ľuďmi. Máte OBROVSKÚ ZODPOVEDNOSŤ! Zodpovednosť, ktorá nie je ťarchou, ale DAROM! Prosím, narábajte s ňou podľa Ježišovho príkladu...POKOROU a LÁSKOU!

Nezametajme, prosím veci pod koberec, lebo potom to tam začne smrdieť, hniť a rozloží sa aj samotný koberec... Uvedomme si, že ak tieto skutky zakrývame, keď o nich mlčíme, zakrývame špinu a tým sa stávame SPOLUPÁCHATEĽOM! 

Ak chceme žiť podľa pravdy, nemôžeme si zakrývať oči! Žiť v pravde znamená žiť podľa Ježiša, vidieť veci Jeho očami. A On si nezakrýval oči pred hriechom, hriešnikom, ale konal PRAVDU s LÁSKOU... S láskavou pravdivosťou poukázal na hriech a hriešnika.

Prosím, budte si toho vedomí, že ste dostali obrovský dar. Dar toho, že budete "alter Christus", že tu vo svete budete stelesnením Krista. Ľudia, a hlavne deti vo Vás nevidia človeka, ale Krista, Ježiša, ktorému v každom prípade bezhranične dôverujú, veria. Je to niečo OBROVSKÉ a SILNÉ, ale zároveň aj veľmi KREHKÉ a ZRANITEĽNÉ.

"PROSÍM, BUĎ DOBRÝM KŇAZOM!"